Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

justjustjust
justjustjust
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
justjustjust
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego. 
— R. J. Palacio
Reposted fromlovvie lovvie viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
Reposted fromOoliv Ooliv viabakatson bakatson
justjustjust
6666 0d71
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
1614 6d2e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viacharlotte99 charlotte99
justjustjust
2553 fa07 500
justjustjust
6654 7169
Reposted from4777727772 4777727772 viacharlotte99 charlotte99
justjustjust
justjustjust
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaiindependentt iindependentt
9413 cf6b 500
justjustjust
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viaiindependentt iindependentt
justjustjust
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiindependentt iindependentt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl