Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

justjustjust
Nawet gdybym całował cię co dzień, przez resztę swojego życia, to w dalszym ciągu będzie to za mało.
— Cassandra Clare – Miasto Zagubionych Dusz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
8683 7ab6
Reposted from4777727772 4777727772 viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
I choć nikt z nas nie jest ideałem to potrzebujemy tej jednej osoby, dla której będziemy wszystkim. Miłością. Życiem. Całym tym nieidealnie doskonałym światem...
— Rafał Wicijowski, z książki "Oczami Mężczyzny"
Reposted fromsouvenirs souvenirs viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major viamyszkaminnie myszkaminnie
5300 64f7 500
justjustjust
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viamyszkaminnie myszkaminnie

May 08 2018

justjustjust
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viaola4650 ola4650
justjustjust
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
justjustjust
W jaki sposób starasz się, aby to czego nie masz, nie psuło Ci radości z tego, co już masz?
Reposted fromhare hare viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
justjustjust
justjustjust
justjustjust
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
justjustjust
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
justjustjust
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
justjustjust
justjustjust
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapareidolie pareidolie

porozmawiajmy.

porozmawiajmy tak, jakby wszystko co było między nie miało znaczenia.
porozmawiajmy tak, jakby wszystko co było, miało znaczenie.

Poważnie i niepoważnie. 
Pilnie i nie pilnie.

Już. Teraz albo nigdy.

— sch
justjustjust
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl