Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
justjustjust
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
justjustjust
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
justjustjust
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
justjustjust
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
justjustjust

November 06 2017

justjustjust
Reposted frombluuu bluuu viaEtien Etien
justjustjust
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaostatni ostatni
justjustjust
7447 b8b4 500
justjustjust
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viagofuckyourself gofuckyourself
justjustjust
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
justjustjust
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
Reposted fromeryawen eryawen viagofuckyourself gofuckyourself
justjustjust
8481 0f81
justjustjust
8170 6a9e
justjustjust
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viagofuckyourself gofuckyourself
4622 0938
Reposted fromdivi divi viagofuckyourself gofuckyourself
justjustjust
CHCIAŁABYM SPĘDZIĆ Z TOBĄ KAŻDĄ WOLNĄ CHWILĘ BO BOJĘ SIĘ ŻE KIEDYŚ TEJ CHWILI MOŻE MI ZABRAKNĄĆ 
— J.P
Reposted bytouchthesky touchthesky
justjustjust
9838 48da 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl