Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

justjustjust
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viamyszkaminnie myszkaminnie
justjustjust
Kiedy wypuściła go z objęć, powiedziała tylko: 'Tak się strasznie cieszę, że jestem z Tobą'. Przy jej powściągliwości było to najwięcej, na co umiała się zdobyć.
— Milan Kundera
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
justjustjust
Albowiem dobroć, bierze się z ludzkiego wnętrza. Dobroć to kwestia wyboru. Kiedy człowiek nie może wybierać, to nie jest już ludzkie.
— Anthony Burgess "Mechaniczna pomarańcza"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
justjustjust
Wie Pani, kiedy kończy się miłość? Kiedy mężczyzna nie chce dotykać kobiety i kobieta nie chce być dotykana przez mężczyznę. Tak zaczyna się prawdziwy dramat. Wszystko inne jest sprawą drugorzędną.
— Stefan Chwin
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
justjustjust
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj "Czarodziejka"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
justjustjust
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
justjustjust
justjustjust
justjustjust
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
justjustjust
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
justjustjust
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
justjustjust
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
justjustjust
Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.
— Chińskie przysłowie
Reposted frombemotivated bemotivated viainnocentsoul innocentsoul
justjustjust
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viainnocentsoul innocentsoul
justjustjust
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viainnocentsoul innocentsoul
9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viainnocentsoul innocentsoul
justjustjust
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
justjustjust

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl