Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

justjustjust
4419 7c42 500
Submarine (2010)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaola4650 ola4650
3957 f08d
Reposted fromtosiaa tosiaa viaola4650 ola4650
justjustjust
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaola4650 ola4650
justjustjust
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaola4650 ola4650
justjustjust
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
justjustjust
Można leżeć na moście i patrzeć jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viachinas chinas
justjustjust
4725 0e82
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viachinas chinas
justjustjust
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
justjustjust
Czemu nie przeszły mi przez gardło te proste słowa o kochaniu?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach- viachinas chinas
justjustjust
2384 eb4a 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viachinas chinas
justjustjust
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachinas chinas
justjustjust
0741 d65e 500
Reposted frommhsa mhsa viachinas chinas
justjustjust
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viachinas chinas
justjustjust
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaEtien Etien

June 05 2017

justjustjust
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaflova waflova
justjustjust
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaflova waflova
justjustjust
Najlepszym sposobem na wyrównanie z kimś rachunków jest zobaczyć go w lusterku wstecznym, jadąc ku czemuś lepszemu.
— Joe Hill
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaflova waflova
justjustjust
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viawaflova waflova
justjustjust
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawaflova waflova
justjustjust
0159 ab9f 500
Reposted fromwaflova waflova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl